ul. M. Asłanowicza 17/1 | Siedlce
Zasady współpracy i wynagrodzenie

Współpraca z kancelarią

Sprawy indywidualne kancelaria prowadzi na podstawie jednorazowego pełnomocnictwa. Podczas spotkania z klientem dokonujemy wstępnej analizy problemu oraz możliwości prawnych jego rozwiązania. Informujemy klientów na bieżąco o stanie sprawy mailowo lub telefonicznie. Dbamy, aby klient nie ponosił zbędnych kosztów podczas prowadzenia sprawy.

Wynagrodzenie za prowadzenie spraw indywidualnych jest określane z uwzględnieniem stopnia skomplikowania sprawy, wartości przedmiotu sporu, miejsca prowadzenia sporu oraz stawek określonych aktualnym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.

Niezbędne informacje

Klient, przed powierzeniem prowadzenia sprawy kancelarii, informowany jest o przewidywanych kosztach związanych ze sprawą oraz kwocie wynagrodzenia dla radcy prawnego.

Spotkania radcy prawnego z klientami odbywają się w siedzibie kancelarii po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu spotkania.

Kancelaria świadczy również stałą obsługę prawną przedsiębiorców, osób prawnych i jednostek organizacyjnych w zakresie i na zasadach określonych w umowach.

Wynagrodzenie miesięczne określane jest ryczałtowo z uwzględnieniem przewidywanego czasu pracy kancelarii. Odrębnie – poza ryczałtem, rozliczane są koszty prowadzenia spraw sądowych po ich wyegzekwowaniu.

Istnieje również możliwość innego ukształtowania wynagrodzenia (np. według stawek godzinowych lub przy uwzględnieniu stawki podstawowej oraz tzw. premii za sukces – ustalonej w sposób procentowy lub kwotowy).