ul. M. Asłanowicza 17/1 | Siedlce
Przedsiębiorcy i inne podmioty

Przedsiębiorcy i inne podmioty

Kancelaria świadczy stałą i doraźną obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, jak również w innych formach prawnych (m. in. spółki prawa handlowego)

Kancelaria świadczy również stałą i doraźną obsługę prawną na rzecz innych podmiotów m. in. jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni, instytucji kultury, samorządów zawodowych, stowarzyszeń, fundacji, zrzeszeń.

Stała i doraźna obsługa prawna przedsiębiorców i innych podmiotów obejmuje w szczególności:

  • udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie bieżącej działalności,
  • pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, pracy oraz prawa handlowego,
  • udział w negocjacjach z kontrahentami,
  • opiniowanie oraz sporządzanie umów występujących w obrocie gospodarczym,
  • dochodzenie roszczeń umownych i deliktowych,
  • pomoc przy rejestracji spółek (KRS),
  • opiniowanie i redagowanie statutów, regulaminów oraz innych aktów prawnych,
  • pomoc prawna w zakresie zamówień publicznych.