ul. M. Asłanowicza 17/1 | Siedlce
BLOG

Jak przygotować się do rozwodu?

Jak przygotować się do rozwodu?

W życiu zdarza się, że stosunki między małżonkami ulegają takiemu pogorszeniu, iż dalsze trwanie małżeństwa jest niemożliwe. W przypadku, gdy sytuacja nie rokuje szans na poprawę wydaje się zasadne wystąpienie z pozwem rozwodowym. Skuteczne prowadzenie sprawy rozwodowej wymaga jednak odpowiedniego przygotowania.   Co trzeba wiedzieć przed złożeniem pozwu rozwodowego? Orzeczenie

Zasady przyznawania alimentów

Zasady przyznawania alimentów

Wychowanie dzieci to nie tylko kształtowanie ich charakteru i budowanie pożądanych postaw, ale również konieczność zabezpieczania ich bytu materialnego. Obowiązek dostarczania środków na utrzymanie dzieci spoczywa na obojgu rodziców. Jednak w sytuacji, gdy związek się rozpada, a dziecko przebywa pod opieką jednego z rodziców, zobowiązania drugiego wciąż istnieją i powinny być realizowane. W przypadku,

Jak znieść współwłasność?

Jak znieść współwłasność?

Każda rzecz może mieć więcej niż jednego właściciela. Dotyczy to zarówno nieruchomości, czyli np. działek lub budynków, jak i ruchomości, czyli wszystkich pozostałych przedmiotów, m.in. pojazdów, maszyn i urządzeń, ale też zwykłych sprzętów codziennego użytku, choćby telewizora czy pralki. Uprawnienia wszystkich współwłaścicieli są takie same. Mogą oni korzystać