Zasady współpracy

  Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych  w zakresie i na zasadach określonych w umowach.

  Wynagrodzenie miesięczne określane jest ryczałtowo z uwzględnieniem przewidywanego czasu pracy Kancelarii. Odrębnie poza ryczałtem rozliczane są koszty prowadzenia spraw sądowych po ich wyegzekwowaniu.

  Sprawy indywidualne Kancelaria prowadzi na podstawie jednorazowego pełnomocnictwa na zasadach określonych w umowie.

  Wynagrodzenie za prowadzenie spraw indywidualnych określa się z uwzględnieniem stopnia skomplikowania sprawy, wartości przedmiotu sporu, miejsca prowadzenia sporu i stawek określonych aktualnym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.

  Prowadzenie sprawy indywidualnej obejmuje, w szczególności: udzielanie porad prawnych, sporządzenie pozwu, odpowiedzi na pozew, pism procesowych, apelacji, odpowiedzi na apelację, kasacji i stawiennictwo na rozprawie. Wynagrodzenie jest rozliczane po zakończeniu sprawy w danej instancji.

  Spotkania radcy prawnego z klientami indywidualnymi odbywają się w siedzibie Kancelarii po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.